Life 9 – Men vi sinh Life 9

1.090.000 VND

CÁC TÍNH NĂNG VÀ LỢI ÍCH

  • Hỗ  trợ quá trình giải độc của hệ tiêu hóa ở người lớn.
  • Hỗ  trợ quá  trình  làm sạch tự nhiên của ruột ở người lớn.
  • Thúc đẩy tiêu hóa khỏe mạnh ở người lớn.
  • Hỗ  trợ sức khỏe hệ thống miễn dịch ở người lớn.
  • Thích hợp cho người ăn chay.

Cho phép đặt hàng trước

Life 9 – Men vi sinh Life 9

1.090.000 VND